BẢNG XẾP HẠNG V-league 23/03/2023

XH Đội bóng
1 Binh Dinh
2 Hà Nội FC
3 Nam Dinh FC
4 Thanh Hoa
5 Viettel FC
6 Hải Phòng
7 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
8 Cong An Nhan Dan
9 Sông Lam Nghệ An
10 Hoang Anh Gia Lai
11 CLB Khánh Hòa
12 TP Hồ Chí Minh
13 Becamex Binh Duong
14 SHB Da Nang
Tr T H B Điểm 6 Trận Gần đây
4 3 0 1 9
T T T B ? ?
4 2 2 0 8
H T T H ? ?
4 2 2 0 8
H H T T ? ?
4 2 2 0 8
H T H T ? ?
4 1 3 0 6
H T H H ? ?
4 1 2 1 5
B H T H ? ?
4 1 2 1 5
T B H H ? ?
4 1 1 2 4
H B B T ? ?
4 0 4 0 4
H H H H ? ?
4 0 4 0 4
H H H H ? ?
4 1 1 2 4
H T B B ? ?
4 1 0 3 3
T B B B ? ?
4 0 2 2 2
B B H H ? ?
4 0 1 3 1
B B B H ? ?
XH Đội bóng
1 SHB Da Nang
2 Sông Lam Nghệ An
3 Hà Nội FC
4 Viettel FC
5 Thanh Hoa
6 Nam Dinh FC
7 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
8 Cong An Nhan Dan
9 Becamex Binh Duong
10 TP Hồ Chí Minh
11 CLB Khánh Hòa
12 Hải Phòng
13 Hoang Anh Gia Lai
14 Binh Dinh
Tr T H B Điểm
4 1 3 0 6
4 1 3 0 6
4 1 3 0 6
4 1 3 0 6
4 1 3 0 6
4 1 3 0 6
4 1 2 1 5
4 1 2 1 5
4 1 2 1 5
4 1 1 2 4
4 1 1 2 4
4 1 1 2 4
4 0 3 1 3
4 0 2 2 2
XH Đội bóng
1 Binh Dinh
2 Hà Nội FC
3 Nam Dinh FC
4 Thanh Hoa
5 Cong An Nhan Dan
6 Sông Lam Nghệ An
7 Hoang Anh Gia Lai
8 Viettel FC
9 Hải Phòng
10 CLB Khánh Hòa
11 Becamex Binh Duong
12 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
13 SHB Da Nang
14 TP Hồ Chí Minh
Tr T H B Điểm
2 2 0 0 6
2 1 1 0 4
2 1 1 0 4
2 1 1 0 4
2 1 0 1 3
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
2 0 1 1 1
2 0 1 1 1
2 0 1 1 1
2 0 1 1 1
2 0 0 2 0
2 0 0 2 0
XH Đội bóng
1 Hà Nội FC
2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
3 Viettel FC
4 Thanh Hoa
5 Hải Phòng
6 Nam Dinh FC
7 TP Hồ Chí Minh
8 CLB Khánh Hòa
9 Binh Dinh
10 Hoang Anh Gia Lai
11 Sông Lam Nghệ An
12 Becamex Binh Duong
13 SHB Da Nang
14 Cong An Nhan Dan
Tr T H B Điểm
2 1 1 0 4
2 1 1 0 4
2 1 1 0 4
2 1 1 0 4
2 1 1 0 4
2 1 1 0 4
2 1 0 1 3
2 1 0 1 3
2 1 0 1 3
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
2 0 1 1 1
2 0 1 1 1
2 0 1 1 1
Title Play-offs Relegation Play-offs